नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation


सम्पर्क

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन : ४२०००५५, ४२११८६०, ४२०००५८, ४२११७८१, ४२११६५७
फ्याक्स : ४२११७५४, ईमेल: info@mocpa.gov.np

पछिल्लो समाचारहरु


कार्य विभाजन

माननीय मन्त्री 
श्री अम्बिका बस्नेत
फोन नं. : ४२०००५५

सचिव

फोन नं. :


मोवाईल :

ईमेलः


सह-सचिव

श्री सुरेश प्रधान

योजना तथा गरिबी निवारण महाशाखा

फोन नं. : ४२०००५८

ईमेलः suresh.pradhan74@yahoo.com


सह–सचिव

श्री रघुराम विष्ट

सहकारी तथा व्यवस्थापन महाशाखा

फोन नं. : ४२११७८१ (अफिस)

माेबाइल : ९८५११३६३६५

ईमेल : rrbista1@gmail.com

सूचना अधिकारी

श्री उपेन्द्रबहादुर ढु‌ंगाना

उप-सचिव

फोन नं. : ४२११६५७

मोवाईल : ९८५११४८३३५

ईमेलः upendra77@hotmail.com

विस्तृत रुपमा