नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

कार्य विभाजन

माननीय मन्त्री 
श्री
फोन नं. : ४२०००५५

माननीय राज्यमन्त्री 
श्री
फोन नं. : ४२११७८१

सचिव
श्री गोपीनाथ मैनाली

फोन नं. : ४२११८६०

ईमेलः mainaligopi@gmail.com

सह-सचिव


सह–सचिव

श्री रघुराम विष्ट

सहकारी तथा व्यवस्थापन महाशाखा

फोन नं. : ४२११७९० (अफिस)

माेबाइल : ९८५११३६३६५

ईमेल : rrbista1@gmail.com

सूचना अधिकारी

श्री उपेन्द्रबहादुर ढु‌ंगाना

उप-सचिव

फोन नं. : ४२११६५७

मोवाईल : ९८५११४८३३५

ईमेलः upendra77@hotmail.com